Om behandling av :

Bekkenleddet

Bekkenleddssmerter oppstår gjerne under graviditet eller i tiden etterpå. Dette er en naturlig men svært ubehagelig følge av bekkenets endringer i svangerskapet. Plagene kan komme av økt bevegelighet ved bekkenløsning, men også som følge av låsninger i bekkenet. Undersøkelse er viktig for å kunne si mer om årsaken til den enkeltes smerter.

Bekkenleddproblematikk kan også oppstå hos kvinner utenfor svangerskapet. Menn kan også oppleve bekkenleddsproblematikk, for eksempel innenfor idrett.

Ta kontakt med SPOF. Vi hjelper deg videre!

_tilbake til "om behandlingen"